Sprawozdanie

                                z działalności Samorządowej Rady Osiedla ,,Pojezierze”

                                za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Samorządowa Rada Osiedla ,,Pojezierze” w roku 2016 zbierała się na 14 posiedzeniach, dwa razy odbyło się zebranie Zarządu RO. Zostało podjętych 17 uchwał. Od 1 stycznia 2016 roku, Rada Osiedla „Pojezierze” ma siedzibę w Szkole Podstawowej nr 3 – ul. Kołobrzeska 13M. Ustalono  termin dyżurów Rady Osiedla ,,Pojezierze”, które odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca. Każdy dyżur pełniony jest przez Przewodniczącego RO.

W miesiącu maju zorganizowano festyn z okazji 25-lecia parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Rada Osiedla zorganizowała konkursy i zawody sprawnościowe z nagrodami oraz poczęstunek z grilla. Pomogła też zorganizować scenę, nagłośnienie oraz oprawę muzyczną. Festyn miał na celu promowanie działań Samorządowej Rady Osiedla jako bezpośredniego kontaktu mieszkańców z władzami miasta.

 

4 czerwca Rada zorganizowała „Święto ulicy Pana Tadeusza”. Wydarzenie było częścią inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury, pod nazwą „Osiedlisko Kultury”. Na zamkniętym odcinku ulicy, została rozstawiona scena dostarczona przez MOK. Imprezę poprowadziła Anna Kuca – reporter i spiker Radia ESKA z Olsztyna. W czasie „Święta” rozstrzygnięto wiele konkursów oraz nagrodzono uczestników zawodów , które wcześniej się odbyły, a był to turniej piłki nożnej oraz zawody szachowe. Oprócz stoisk tematycznych (MPEC, Straż Miejska, Biblioteka), był też tradycyjny kiermasz z zabawkami. Atrakcją festynu był radiowóz policyjny wraz z załogą, którą stanowili dzielnicowi osiedla.

„Święto ulicy Pana Tadeusza” zostało bardzo dobrze ocenione przez mieszkańców i dyrekcję szkół („Energetyk”, „Chemik” oraz SP3), które pomagały przy organizacji wydarzenia. Zaplanowano powtórzenie „Święta” w roku 2017.

 

We wrześniu wspólnie ze Szkołą Podstawowej Nr 3 w Parku Kusocińskiego zostało zorganizowane „Święto Latawca”.  Zawody latawcowe zostały poprzedzone zajęciami Wychowania Technicznego w SP3, w czasie których Przewodniczący RO uczył dzieci budowy latawca płaskiego.

W czasie samego „Święta”, zostały rozegrane zawody w kategorii latawców płaskich, gdzie były oceniane walory estetyczne, wysokość lotu oraz jego czas trwania. Wszyscy uczestnicy zostali udekorowani okolicznościowymi medalami oraz nagrodami odpowiednimi do osiągniętych wyników.

Dla przybyłych gości, Rada przygotowała tradycyjnie już, kiełbaskę z grilla.

 

 

 W całym 2016 roku, odbyło się wiele większych i mniejszych konkursów współorganizowanych ze Szkołą Podstawową nr 3. Były to m.in. konkursy plastyczne, czytelnicze, międzyszkolny konkurs języka angielskiego czy konkurs dla młodych piosenkarzy. Zostały też zakupione nagrody książkowe na nagrody dla uczniów Zespołu Szkół Chemicznych. Za owocny wolontariat i jako zachętę do dalszych działań, młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych, otrzymała od Rady Osiedla bony do sklepu EMPiK.

 

Rada Osiedla „Pojezierze”, bardzo zaangażowała się w akcję zbierania projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w późniejsze zbieranie głosów na poszczególne projekty.

 

W okresie przedświątecznym zostały zorganizowane dwa „spotkania opłatkowe”. 

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, gdzie zakupiliśmy wszystkie produkty potrzebne do przyrządzenia wigilijnych potraw.  Natomiast 18 grudnia Rada Osiedla wraz z parafią p.w. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia zorganizowała wigilię dla samotnych osób osiedla. Było wspólne kolędowanie, życzenia przy opłatku oraz był Mikołaj, który dla wszystkich przyniósł prezenty . Spotkanie to uświadomiło nam wszystkim konieczność wprowadzenia cykliczności spotkań z osobami samotnymi, którzy nie zawsze są seniorami. Natomiast sama parafia wyraziła chęć współpracy przy kolejnych, podobnych przedsięwzięciach.

 

            Rada Osiedla „Pojezierze” wzorowo współpracuje z Policją i ze Strażą Miejską. Został przeprowadzony przegląd osiedla oraz kilka spotkań w czasie zebrań Rady, gdzie były poruszane tematy prewencji bezpieczeństwa oraz bieżące tematy wynikające ze spostrzeżeń mieszkańców.

 

W 2016 roku Rada zgłosiła do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu kilka spraw wymagających interwencji na osiedlu. Rewitalizacji wymagało boisko trawiaste przy bloku Dworcowa 29 – ZDZiT wykonał nową nawierzchnię oraz zainstalował dwie nowe bramki do gry w piłkę nożną. Zgłoszono też konieczność silnego cięcia pielęgnacyjnego śliw za blokiem Pana Tadeusza 2 – cięcie wykonano. Zgłoszono również konieczność wykonania nowego chodnika na ul. Pana Tadeusza – ZDZiT dokonał wymiany chodnika z lewej strony ulicy, od Dworcowej do Świtezianki. Do tego RO zgłosiła konieczność naprawy chodnika w Parku Kusocińskiego przy wejściu do przychodni oraz naprawę nawierzchni z kostki brukowej przy fontannie. Rada Osiedla konsultowała też wykonanie zwycięskiego projektu OBO III edycji – Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego za blokiem Pana Tadeusza 2. Rada Osiedla zakupiła tradycyjną tablicę informacyjną, która zostanie zainstalowana na terenie osiedla a w której RO będzie zamieszczać informację o swoim działaniu i o aktualnościach z życia osiedla.

 

 

 

 

Znamy już wyniki IV edycji OBO. Wśród zwycięskich projektów "zintegrowanych" (cztery zostaną zrealizowane), znalazło się wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół Mechaniczno - Energetycznych. Zwycięski projekt na naszym osiedlu, to kontynuacja realizacji, rewitalizacji boiska asfaltowego przy bloku Pana Tadeusza 2. Będą kolejne środki - będą nowe możliwości. Wszystkich głosującym gratulujemy i dziękujemy!

 

 

 

Mobilny punkt do głosowania na projekty Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rada Osiedla "Pojezierze" bardzo dziękuje za pomoc w organizacji głosowania Zespołowi Szkół Mechaniczno-Energetycznych ! :-)

Przypominamy - na projekty OBO IV edycji, można głosować tylko do niedzieli 18 września do północy!

 Głos można również oddać poprzez internet:  Głosowanie na projekty IV edycji OBO.

Lista projektów

 

13 września 2016

Dnia 25 września Samorządowa Rada Osiedla "Pojezierze", organizuje festyn osiedlowy "Święto Latawca".

Początek festynu o godz. 12:00 w Parku Kusocińskiego przy hali sportowej UWM (dawniej "START").  Rozegrane zostaną zawody w kategorii latawców płaskich. Oprócz własności lotnych, będzie też oceniana estetyka - dla wszystkich uczestników zawodów, przewidziane są nagrody i upominki. Dla przybyłych gości - kiełbaska z grilla - tradycyjnie od Rady Osiedla.

Zapraszamy!!

 

13 i 15 września br., w Szkole Podstawowej nr 3, odbyły się pierwsze lekcje z budowy latawca płaskiego. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Radę Osiedla "POJEZIERZE" były piąte klasy.

 

 

 

8 września 2016

Rozpoczęło się głosowanie na projekty IV edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na naszym osiedlu punkty do głosowania znajdują się w Bibliotece na ulicy Świtezianki oraz w siedzibie Rady Osiedla - w Szkole Podstawowej nr 3. Głos można również oddać poprzez internet:  Głosowanie na projekty IV edycji OBO.

Lista projektów

 

 

 30 sierpnia 2016

Montaż nowych placów zabaw w Parku Kusocińskiego  - przed blokiem Dworcowa 29 i koło fontanny.

 

 

17 maja 2016

Rozpoczęły się prace modernizacyjne chodnika na ul. Pana Tadeusza - odcinek od ul. Dworcowej. Inwestycja jest wynikiem starań Samorządowej Rady Osiedla "Pojezierze" i ustaleń ze ZDZiT z początku br. 

 


 1 kwietnia 2016 r.

26 lutego br. Rada Osiedla "Pojezierze" zwróciła się do Zarządu Dróg Zieleni i Transportu, z prośbą o cięcie pielęgnacyjne śliw za blokiem Pana Tadeusz 2. W odpowiedzi zagwarantowano termin cięcia do 10 kwietnia. Dziś rozpoczęły się prace pielęgnacyjne.

 

 Efekt końcowy przeprowadzonych prac.

 

 

 

25 luty 2016 r.

W Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu został złożony wstępny projekt założeń zagospodarowania - na jego podstawie zostanie opracowany docelowy plan wykonania inwestycji.

 

 

7  styczeń 2016 r.

Początek prac projektowych. Do końca stycznia zostaną ustalone podstawowe cechy projektu - forma i zasoby.

 

 

_____________________________________________________________

 

....no i stało się - na naszym osiedlu wygrał projekt nr 1 !!!

 

 

Projekt Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 dla osiedla POJEZIERZE wykonany!

 

 

Trwa realizacja inwestycji OBO 2014  - Modernizacja chodników przy ul. Pana Tadeusza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończył się nabór wniosków na Olsztyński Budżet Obywatelski 2015.

Z naszego osiedla został złożony m.in. wniosek, na rewitalizację terenu boiska asfaltowego, przy ul. Dworcowej - za blokiem Pana Tadeusza 2.

Tu znajduje się pełna lista wniosków osiedlowych oraz  ogólnomiejskich

Lista osiedli i liczba złożonych przez mieszkańców wniosków osiedlowych. Lista została uporządkowana według alfabetu. 

 • Brzeziny – 3 (2 odwołania)
 • Dajtki – 6
 • Generałów – 5 (1 nie spełnia warunków formalnych)
 • Grunwaldzkie – 6 (1 wniosek połączony)
 • Gutkowo – 5
 • Jaroty – 8 ((4 nie spełniają warunków formalnych, 1 odwołanie)
 • Kętrzyńskiego – 8 (1 wniosek połączony)
 • Kormoran – 11 (1 wniosek połączony, 1 nie spełnia warunków formalnych, 2 odwołania)
 • Kortowo – 2 (1 nie spełnia warunków formalnych)
 • Kościuszki – 4 (1 wniosek nie spełnia warunków formalnych)
 • Likusy – 6 (2 wniosek nie spełnia warunków formalnych)
 • Mazurskie – 4 (1 odwołanie, 1 nie spełnia warunków formalnych)
 • Nad Jeziorem Długim – 4 (1 nie spełnia warunków formalnych)
 • Nagórki – 7 (3 nie spełniają warunków formalnych)
 • Pieczewo – 4 (1 nie spełnia warunków formalnych)
 • Podgrodzie – 5 (1 nie spełnia warunków formalnych)
 • Podleśna – 4 (2 nie spełniają warunków formalnych)
 • Pojezierze – 16 (1 wycofany przez wnioskodawcę, 3 nie spełniają wymogów formalnych)
 • Redykajny – 4 (2 odwołania)
 • Śródmieście – 20 (1 wniosek połączony, 8 nie spełnia warunków formalnych)
 • Wojska Polskiego – 13 (4 połączone, 1 odwołanie)
 • Zatorze – 5
 • Zielona Górka – 2 (1 odwołanie)

 

Harmonogram

14.08 – 27.09     Kampania informacyjna i promowanie projektów

12.09 – 27.09     Głosowanie na projekty

05.10                 Ogłoszenie wyników   

 

 

 

  

POJEZIERZE    Żegna  Lato  2015.

Wyjątkowo upalne lato zapamiętamy wszyscy.  Tak piękny okres należy godnie pożegnać.

Samorządowa Rada Osiedla POJEZIERZE zaprasza mieszkańców i sympatyków osiedla,

na Festyn „POJEZIERZE    Żegna  Lato”, który odbędzie się 19 września w godzinach 12:00 – 17:00 , w Parku Kusocińskiego, na polanie przy hali sportowej UWM (dawniej START).

Zapewniamy wiele bezpłatnych atrakcji – do tej pory wsparli nas:

AQUASFERA ,   MPK

 A  23 września powita nas jesień…