Granice osiedla Pojezierze

 

Od północy: od skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. B. Głowackiego w kierunku północno-wschodnim ulicą B. Głowackiego i dalej do skrzyżowania  ul. W. Kętrzyńskiego z ul. Jasną. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i północnym skrajem ul. W. Kętrzyńskiego biegnie do ul. Dworcowej, przecina ją, dalej dąży południowym skrajem ul. Towarowej do torów kolejowych, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i po torach kolejowych biegnie do skrzyżowania z osiedlem Mazurskim. Od północy graniczy z osiedlem Kętrzyńskiego.

 

Od południa: granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż torów kolejowych,  następnie  linią  prostą  do  zaplecza  nieruchomości  przy  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 73,  gdzie  załamuje się  w kierunku  południowym i dociera do Al. Marszałka J. Piłsudskiego. Dalej biegnie Al. Marszałka J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kard.  S. Wyszyńskiego i dalej północnym skrajem Al. Marszałka J. Piłsudskiego przez plac Inwalidów Wojennych do nr porządkowego 53. Następnie granica  załamuje się w  kierunku północnym i zapleczem ul. J. Grotha dochodzi do Parku im. J. Kusocińskiego. Tu załamuje się  w kierunku północno-zachodnim i dąży do skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. B. Głowackiego do punktu  wyjścia  i  graniczy z północno-wschodnią stroną osiedla Kościuszki i północną stroną osiedla Kormoran.


Wykaz ulic:

 

DWORCOWA

od nr 7 do nr 41a  strona nieparzysta oraz od nr 10 do nr 28  strona parzysta

BARTOSZA GŁOWACKIEGO

Nr  11

KOŁOBRZESKA

oprócz nr 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e

WŁADYSŁAWA LEONHARDA

 

PLAC OFIAR KATYNIA

 

PANA TADEUSZA

 

AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

od nr 55a do nr 71 strona nieparzysta

JACKA SOPLICY

 

ŚWITEZIANKI

 

WESTERPLATTE

 

WSCHODNIA